ДГ Здравец - с. Галата

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ"Здравец", с. Галата и изнесени групи в с. Български Извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч

Дата и час на публикуване: 2020-02-14 16:53:04
ID номер: 9096377 Статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ"Здравец", с. Галата и изнесени групи в с. Български Извор

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0006002
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Галата
Прогнозна стойност: 30000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-24 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Христина Христова
  • Телефон/и за контакт: 0889 214865
Документи