ДГ Здравец - с. Галата

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Здравец", с. Галата и изнесени групи в с. Български Извор за 2019 г.

Дата и час на публикуване: 2019-02-14 15:14:02Последна промяна: 2019-02-14 15:13:42
ID номер: 9085642 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ"Здравец", с. Галата и изнесени групи в с. Български Извор

Индивидуален номер на процедурата: 0004660
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Галата
Прогнозна стойност: 36000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-22 13:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Албена Игнатова
  • Телефон/и за контакт: 0886 931 801
Документи