ДГ Здравец - с. Галата

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Здравец", с. Галата, общ. Тетевен

Дата и час на публикуване: 2018-02-15 17:30:24Последна промяна: 2018-02-15 17:30:12
ID номер: 9073036 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ"Здравец", с. Галата и изнесени групи в с. Български Извор.

Индивидуален номер на процедурата: 0003359
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Галата
Прогнозна стойност: 36000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-23 13:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Албена Игнатова
 • Телефон/и за контакт: 0886 931801
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-02-15 17:29:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077901484
  Удостоверено време: 15.02.2018 17:29:24
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2018 15:29:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация до АОП за публикувана обява

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-02-15 17:29:26
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077901485
  Удостоверено време: 15.02.2018 17:29:26
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2018 15:29:26
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-15 17:29:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077901487
  Удостоверено време: 15.02.2018 17:29:29
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2018 15:29:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-02-15 17:29:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077901490
  Удостоверено време: 15.02.2018 17:29:31
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2018 15:29:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-02-15 17:29:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077901493
  Удостоверено време: 15.02.2018 17:29:34
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2018 15:29:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-02-15 17:29:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000077901495
  Удостоверено време: 15.02.2018 17:29:37
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2018 15:29:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-02-23 14:58:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078154449
  Удостоверено време: 23.02.2018 14:58:43
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2018 12:58:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на хранителни продукти №9/01.03.2018 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-03-08 15:22:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078534598
  Удостоверено време: 08.03.2018 15:22:54
  Удостоверено време по UTC: 08.03.2018 13:22:54
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на хранителни продукти №10/01.03.2018 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-03-08 15:23:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078534664
  Удостоверено време: 08.03.2018 15:23:56
  Удостоверено време по UTC: 08.03.2018 13:23:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на хранителни продукти №11/01.03.2018 г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-03-08 15:25:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078534788
  Удостоверено време: 08.03.2018 15:25:36
  Удостоверено време по UTC: 08.03.2018 13:25:36
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори