ДГ Здравец - с. Галата

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Здравец"

Дата и час на публикуване: 2017-02-15 13:10:42Последна промяна: 2017-02-15 13:09:41
ID номер: 9061471 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Здравец", с. Галата и филиал с. Български Извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч

Индивидуален номер на процедурата: 0001977
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Тетевен
Прогнозна стойност: 32.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-02-23 13:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Албена Игнатова
 • Телефон/и за контакт: 0886931801
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-02-15 13:04:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066961177
  Удостоверено време: 15.02.2017 13:04:50
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2017 11:04:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-02-15 13:04:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066961184
  Удостоверено време: 15.02.2017 13:04:55
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2017 11:04:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-02-15 13:05:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066961194
  Удостоверено време: 15.02.2017 13:05:04
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2017 11:05:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Представяне на участника

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-02-15 13:05:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066961205
  Удостоверено време: 15.02.2017 13:05:12
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2017 11:05:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-02-15 13:05:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066961215
  Удостоверено време: 15.02.2017 13:05:18
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2017 11:05:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Спецификация

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-02-15 13:05:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066961219
  Удостоверено време: 15.02.2017 13:05:24
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2017 11:05:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Оферта

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-02-15 13:05:28
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066961228
  Удостоверено време: 15.02.2017 13:05:28
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2017 11:05:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Докуентация

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-02-15 13:05:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066961236
  Удостоверено време: 15.02.2017 13:05:33
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2017 11:05:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-02-15 13:05:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066961239
  Удостоверено време: 15.02.2017 13:05:38
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2017 11:05:38
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-02-15 13:05:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066961242
  Удостоверено време: 15.02.2017 13:05:43
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2017 11:05:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-02-15 13:05:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000066961253
  Удостоверено време: 15.02.2017 13:05:48
  Удостоверено време по UTC: 15.02.2017 11:05:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ПРОТОКОЛ ОТ РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-02-23 15:41:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000067440095
  Удостоверено време: 23.02.2017 15:41:48
  Удостоверено време по UTC: 23.02.2017 13:41:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на хранителни продукти №4/06.03.2017 г. Изпълнител ЕТ "Диляна Тилова - Тинко - Трифон Тилов", гр. Тетевен

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-16 08:59:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068223184
  Удостоверено време: 16.03.2017 08:59:15
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2017 06:59:15
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на хранителни продукти №5/06.03.2017 г. "ИНТЕР" ЕООД, гр. Луковит

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-16 08:59:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068223186
  Удостоверено време: 16.03.2017 08:59:21
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2017 06:59:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка на хранителни продукти №6/06.03.2017 г. "Нанков-932–Н.Н"ЕООД, гр. Ловеч

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-03-16 08:59:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000068223191
  Удостоверено време: 16.03.2017 08:59:27
  Удостоверено време по UTC: 16.03.2017 06:59:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори