ДГ Здравец - с. Галата

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9096377статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ"Здравец", с. Галата и изнесени групи в с. Български Извор, общ. Тетевен, обл. Ловеч

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-02-24 17:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-02-14 16:53:04
ID номер: 9085642статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Здравец", с. Галата и изнесени групи в с. Български Извор за 2019 г.

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-02-22 13:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-02-14 15:14:02
ID номер: 9073036статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Здравец", с. Галата, общ. Тетевен

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-02-23 13:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-02-15 17:30:24
ID номер: 9061471статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина "Здравец"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-02-23 13:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-02-15 13:10:42