ДГ Теменуга - град Сливен

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Теменуга“, по пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 3 „Пилета и пилешки разфасовки, риба и рибни разфасовки, месо и месни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци, цитрусови плодове, консерви” и Обособена позиция № 5 „Бакалия”

Дата и час на публикуване: 2020-02-13 16:01:23
ID номер: 9096347 Статус: възложена

Предметът на настоящата обществена поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Теменуга“ разпределени в 5 обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 3 „Пилета и пилешки разфасовки, риба и рибни разфасовки, месо и месни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци, цитрусови плодове, консерви” и Обособена позиция № 5 „Бакалия”. Видовете, разфасовките и предвидени приблизителни (прогнозни) количества на хранителните продуктите, по обособени позиции,  се съдържат в  Технически спецификации – Приложение № 1 към обявата за обществената поръчка. Количествата на посочените видове хранителни продукти по всяка обособена позиция са прогнозни, приблизително необходими за едногодишен период.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0005997
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сливен
Прогнозна стойност: 69999.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Петя Петрова
 • Телефон/и за контакт: 044 622710
Документи
 • Информация по чл. 29, ал. 1 от ППЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-02-13 16:12:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118049282
  Удостоверено време: 13.02.2020 16:12:35
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2020 14:12:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-02-13 16:12:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118049287
  Удостоверено време: 13.02.2020 16:12:38
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2020 14:12:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-02-13 16:12:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118049291
  Удостоверено време: 13.02.2020 16:12:41
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2020 14:12:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-02-13 16:12:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118049297
  Удостоверено време: 13.02.2020 16:12:44
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2020 14:12:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 3.1.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-02-13 16:13:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118049335
  Удостоверено време: 13.02.2020 16:13:16
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2020 14:13:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 3.2.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-02-13 16:13:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118049341
  Удостоверено време: 13.02.2020 16:13:20
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2020 14:13:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 3.3.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-02-13 16:13:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118049344
  Удостоверено време: 13.02.2020 16:13:24
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2020 14:13:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 3.4.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-02-13 16:13:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118049354
  Удостоверено време: 13.02.2020 16:13:29
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2020 14:13:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец № 3.5.

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-02-13 16:13:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118049360
  Удостоверено време: 13.02.2020 16:13:32
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2020 14:13:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-02-13 16:13:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118049365
  Удостоверено време: 13.02.2020 16:13:36
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2020 14:13:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-02-13 16:13:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000118049371
  Удостоверено време: 13.02.2020 16:13:39
  Удостоверено време по UTC: 13.02.2020 14:13:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-17 15:59:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120337242
  Удостоверено време: 17.03.2020 15:59:41
  Удостоверено време по UTC: 17.03.2020 13:59:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложения за обособена позиция № 1

  Вид на документа: Договор с подизпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-05 16:40:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123283655
  Удостоверено време: 05.05.2020 16:40:40
  Удостоверено време по UTC: 05.05.2020 13:40:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложения за обособена позиция № 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-05 16:40:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123283672
  Удостоверено време: 05.05.2020 16:40:53
  Удостоверено време по UTC: 05.05.2020 13:40:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложения за обособена позиция № 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-05 16:41:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123283679
  Удостоверено време: 05.05.2020 16:41:03
  Удостоверено време по UTC: 05.05.2020 13:41:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложения за обособена позиция № 4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-05 16:41:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123283692
  Удостоверено време: 05.05.2020 16:41:14
  Удостоверено време по UTC: 05.05.2020 13:41:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор и приложения за обособена позиция № 5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-05 16:41:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000123283716
  Удостоверено време: 05.05.2020 16:41:26
  Удостоверено време по UTC: 05.05.2020 13:41:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за влизане в сила на договори за обособена позиция № 1; обособена позиция № 2; обособена позиция № 3; обособена позиция № 4 и обособена позиция № 5 на обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Теменуга“, по пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция № 2 „Мляко и млечни продукти”; Обособена позиция № 3 „Пилета и пилешки разфасовки, риба и рибни разфасовки, месо и месни продукти”; Обособена позиция № 4 „Пресни и замразени плодове и зеленчуци, цитрусови плодове, консерви” и Обособена позиция № 5 „Бакалия”

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-07-01 10:48:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000127385559
  Удостоверено време: 01.07.2020 10:48:04
  Удостоверено време по UTC: 01.07.2020 07:48:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори