ДГ Теменуга - град Сливен

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9096347статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ „Теменуга“, по пет обособени позиции: Обособена позиция № 1 „Хляб и хлебни изделия”; Обособена позиция № 2

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Дата и час на публикуване: 2020-02-13 16:01:23