ДГ Пролет - Сандански

Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ЦДГ № 3 Пролет Сандански

Дата и час на публикуване: 2015-04-23 15:00:00Последна промяна: 2017-12-15 13:20:13
АОП номер: 02676-2015-0001 Статус: възложена

Доставка на храни и хранителни продукти за нуждите на ЦДГ № 3 Пролет Сандански

Индивидуален номер на процедурата: 0003229
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Сандански
Прогнозна стойност: 187421.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15811100, 15100000, 15300000, 15500000, 15800000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-05-27 15:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-23 15:00:00
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-04-23 15:00:00
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-04-23 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2015-04-23 15:00:00
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2015-04-23 15:00:00
 • Отговор на запитване

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2015-05-25 13:59:00
 • Протокол на комисията №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-29 17:00:59
 • Протокол на комисията №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-06-03 17:30:00
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-06-03 17:30:00
 • Сключен договор №1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-06-23 15:33:00
 • Сключен договор №2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-06-23 15:33:00
 • Сключен договор №3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-06-23 15:33:00
 • Сключен договор №3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-06-23 15:33:00
 • Информация за получени гаранции

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-07-07 13:47:00
 • Информация за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-12 15:00:17