ДГ Приказен Свят село Николово

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Приказен свят"с. Николово община Русе по осем обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2020-04-24 15:18:32
ID номер: 9098279 Статус: удължена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ"Приказен свят"с. Николово община Русе по осем обособени позиции” Обособена позиция №1: Месо и месни продукти Обособена позиция №2: Мляко и млечни продукти Обособена позиция №3: Яйца Обособена позиция №4 Масла и мазнини Обособена позиция №5: Риба, рибни продукти и други морски храни Обособена позиция №6: Зърнени храни и храни на зърнена основа и варивар Обособена позиция №7: Плодове, зеленчуци и продукти от тях, картофи и кореноплодни Обособена позиция №8: Други хранителни продукти

Индивидуален номер на процедурата: 0006263
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Николово
Прогнозна стойност: 33330.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-07 16:45:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт:
  • Телефон/и за контакт:
Документи