ДГ Приказен Свят село Николово

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Приказен свят"

Дата и час на публикуване: 2017-04-07 15:00:00Последна промяна: 2017-10-05 15:20:50
ID номер: 9063146 Статус: възложена

"Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Приказен свят" с. Николово, община Русе, по следните обособени позиции: Обособена позиция №1: Месо и месни продукти- прогнозна стойност ( в лв., без ДДС) 3250/Три хиляди девта и петдесет/лв ; Обособена позиция 2: Мляко и млечни продукти-прогнозна стойност ( в лв., без ДДС) 8833/Осем хиляди осемстотин тридесет и три/лв; Обособена позиция №3: Масла и мазнини:прогнозна стойност ( в лв., без ДДС) 353/Триста петдесет три/лв.; Обособена позиция №4:Риба, рибни продукти и други морски храни-прогнозна стойност ( в лв., без ДДС) 1614/Хиляда шестотин и четиринадесет/лв.; Обособена позиция № 5: Яйца -прогнозна стойност ( в лв., без ДДС) 585/Петстотин осемдесет и пет/лв.; Обособена позиция № 6: Зърнени храни и храни на зърнена основа -прогнозна стойност ( в лв., без ДДС) 3569/ Три хиляди петстотин шетдесет и девет/лв.; Обособена позиция № 7: Картофи, кореноплодни и варива -прогнозна стойност ( в лв., без ДДС) 1395/Хиляда тиста деветдесет и пет/лв,; Обособена позиция № 8: Плодове, зеленчуци и продукти от тях-прогнозна стойност ( в лв., без ДДС) 6200/Шест хиляди/лв.; Обособена позиция № 9: Други хранителни продукти- прогнозна стойност ( в лв., без ДДС) 1080/Хиляда и осемдесет/лв.

Индивидуален номер на процедурата: 0002960
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Николово
Прогнозна стойност: 26879.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-04-19 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2017-04-07 15:00:00
 • Заповед за откриване на процедура

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-04-07 15:00:00
 • Технически спецификации

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2017-04-07 15:00:00
 • Указания за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-04-07 15:00:00
 • Образци на документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-04-07 15:00:00
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-04-07 15:00:00
 • Заповед № 197/20.04.2017 за удължаване на първоначалния срок за подаване на уферти

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-04-20 12:40:47
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2017-04-20 12:40:47
 • Заповед за назначена комисия

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2017-04-25 09:44:09
 • Договор №02

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-05-03 17:00:00
 • Договор №03

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-05-03 17:00:00
 • Договор №04

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-05-03 17:00:00
 • Договор №05

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-05-03 17:00:00
 • Договор №06

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-05-03 17:00:00
 • Договор №07

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-05-03 17:00:00
 • Договор №08

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-05-03 17:00:00
 • Договор №09

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-05-03 17:00:00
 • Договор №10

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-05-03 17:00:00
 • Обобщена информация за платените суми по договор за "Доставка на хранителни продукти"

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-06-06 16:24:55
 • Изпълнение юни

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-05 11:41:32
 • Изпълнение юли

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-10-05 15:20:02