ДГ Приказен Свят село Николово

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 034045-2021-0001статус: отворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Приказен свят" , Николово, общ. Русе по осем обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2021-05-21 23:59:00
Дата и час на публикуване: 2021-05-10 15:17:27
ID номер: 9098279статус: удължена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Приказен свят"с. Николово община Русе по осем обособени позиции

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-05-07 16:45:00
Дата и час на публикуване: 2020-04-24 15:18:32
ID номер: 9063146статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на ДГ "Приказен свят"

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-04-19 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-04-07 15:00:00