ДГ Мечта - град Дупница

Обществена поръчка за доставка на храна 2017-2018

Дата и час на публикуване: 2017-07-28 10:17:51Последна промяна: 2017-07-28 10:17:36
ID номер: 9066970 Статус: затворена

Обявяване на обществена поръчка за храна за нуждите на ДГ Мечта за 2017-2018г.

Индивидуален номер на процедурата: 0002635
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дупница
Прогнозна стойност: 60834.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-07 12:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Даниела Гальова
  • Телефон/и за контакт: 0877291302
Документи