ДГ Мечта - град Дупница

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9066970статус: затворена

Обществена поръчка за доставка на храна 2017-2018

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-07 12:00:00
Дата и час на публикуване: 2017-07-28 10:17:51