ДГ Незабравка - с.Петко Каравелово

Представяне на оферта за директно възлагане по чл. 20 ал. 4 от ЗОП - ДОСТАВКА НА КИЛИМИ

Дата и час на публикуване: 2021-11-01 14:24:37Последна промяна: 2021-11-01 14:23:30
Допълнителна информация по процедурата

ДОСТАВКА НА КИЛИМИ ПО ПРОЕКТ

Документи