ДГ Незабравка - с.Петко Каравелово

ОФЕРТА ЗА ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ ПО ЧЛ.20 АЛ.4 ОТ ЗОП

Дата и час на публикуване: 2021-05-10 15:12:32Последна промяна: 2021-05-10 15:12:15
Документи
 • ПОКАНА ЗА ОФЕРТА ЗА ДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ ПО ЧЛ.20 АЛ.4 ОТ ЗОП

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2021-05-10 15:15:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000149433272
  Удостоверено време: 10.05.2021 15:15:22
  Удостоверено време по UTC: 10.05.2021 12:15:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ КАНЦЕЛАРСКИ МАТЕРИАЛИ

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2021-05-10 15:18:46
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000149433633
  Удостоверено време: 10.05.2021 15:18:46
  Удостоверено време по UTC: 10.05.2021 12:18:46
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори