ДГ 9 Пламъче - град София

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 9 „Пламъче”

Дата и час на публикуване: 2015-11-18 17:28:30Последна промяна: 2016-04-25 16:36:24
ID номер: 9047823 Статус: възложена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Целодневна детска градина /ЦДГ/ № 9 „Пламъче”

Индивидуален номер на процедурата: 0000421
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 30000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-11-27 17:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт:
 • Телефон/и за контакт:
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-11-18 17:39:16
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-11-19 09:12:23
 • Протокол на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-12-07 17:51:44
 • Сключен договор

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-12-07 17:53:08
 • Справка за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-29 11:22:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000043924222
  Удостоверено време: 29.01.2016 11:22:50
  Удостоверено време по UTC: 29.01.2016 09:22:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за извършени плащания

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-18 21:07:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000044640982
  Удостоверено време: 18.02.2016 21:07:42
  Удостоверено време по UTC: 18.02.2016 19:07:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за извършени плащания за периода - 01.02.2016г.-29.02.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-25 12:18:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046523686
  Удостоверено време: 25.04.2016 12:18:06
  Удостоверено време по UTC: 25.04.2016 09:18:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за извършени плащания за периода - 01.03.2016г.-31.03.2016г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-25 12:18:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000046523688
  Удостоверено време: 25.04.2016 12:18:09
  Удостоверено време по UTC: 25.04.2016 09:18:09
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за извършени плащания за периода - 01.04 - 30.04.2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-22 23:30:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050682739
  Удостоверено време: 22.08.2016 23:30:19
  Удостоверено време по UTC: 22.08.2016 20:30:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за извършени плащания за периода - 01.05 - 31.05.2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-22 23:31:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050682762
  Удостоверено време: 22.08.2016 23:31:40
  Удостоверено време по UTC: 22.08.2016 20:31:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за извършени плащания за периода - 01.06 - 30.06.2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-22 23:33:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050682787
  Удостоверено време: 22.08.2016 23:33:28
  Удостоверено време по UTC: 22.08.2016 20:33:28
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за извършени плащания за периода - 01.07 - 31.07.2016 г.

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-22 23:34:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050682799
  Удостоверено време: 22.08.2016 23:34:08
  Удостоверено време по UTC: 22.08.2016 20:34:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за извършени плащания за периода - 01.08. - 31.12.2016 г

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2017-05-11 14:55:16
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000070133773
  Удостоверено време: 11.05.2017 14:55:16
  Удостоверено време по UTC: 11.05.2017 11:55:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори