ДГ 121 Нови Искър

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 121, гр. Нови Искър“

Дата и час на публикуване: 2020-06-01 15:56:40Последна промяна: 2020-06-01 15:50:16
ID номер: 9099082 Статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 121, гр. Нови Искър“

Индивидуален номер на процедурата: 0006359
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 63000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-11 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Антоанета Цанева
 • Телефон/и за контакт: 0884801731
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2020-06-01 16:02:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125071857
  Удостоверено време: 01.06.2020 16:02:33
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2020 13:02:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Кратка информация до АОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-06-01 16:02:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125071868
  Удостоверено време: 01.06.2020 16:02:35
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2020 13:02:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за утвърждаване на документация

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2020-06-01 16:02:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125071874
  Удостоверено време: 01.06.2020 16:02:38
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2020 13:02:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-06-01 16:02:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125071879
  Удостоверено време: 01.06.2020 16:02:40
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2020 13:02:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ТС

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-06-01 16:02:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125071884
  Удостоверено време: 01.06.2020 16:02:43
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2020 13:02:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци (word)

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-06-01 16:02:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125071886
  Удостоверено време: 01.06.2020 16:02:45
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2020 13:02:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 1 (цени)

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-06-01 16:02:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125071889
  Удостоверено време: 01.06.2020 16:02:47
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2020 13:02:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за отстъпки и надценки

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-06-01 16:02:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125071893
  Удостоверено време: 01.06.2020 16:02:50
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2020 13:02:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2020-06-01 16:02:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000125071895
  Удостоверено време: 01.06.2020 16:02:53
  Удостоверено време по UTC: 01.06.2020 13:02:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-06-22 14:12:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000126650712
  Удостоверено време: 22.06.2020 14:12:30
  Удостоверено време по UTC: 22.06.2020 11:12:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-07-28 14:27:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000129405841
  Удостоверено време: 28.07.2020 14:27:28
  Удостоверено време по UTC: 28.07.2020 11:27:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори