ДГ 121 Нови Искър

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 121, гр. Нови Искър“

Дата и час на публикуване: 2019-06-10 09:54:42Последна промяна: 2019-06-10 09:54:30
ID номер: 9088975 Статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина №121, гр. Нови Искър“ съгласно техническа спецификация, утвърдена от Възложителя и качена на Профила на купувача.

Индивидуален номер на процедурата: 0005016
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 65000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-24 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Антоанета Цанева
 • Телефон/и за контакт: 0884801731
Документи
 • Информация за публикувана в профила на купувача обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-06-10 09:55:38
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102576061
  Удостоверено време: 10.06.2019 09:55:38
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2019 06:55:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Заповед за одобряване на обява

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2019-06-10 09:55:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102576063
  Удостоверено време: 10.06.2019 09:55:40
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2019 06:55:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява за обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-06-10 09:55:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102576073
  Удостоверено време: 10.06.2019 09:55:42
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2019 06:55:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-06-10 09:55:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102576077
  Удостоверено време: 10.06.2019 09:55:44
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2019 06:55:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-06-10 09:55:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102576079
  Удостоверено време: 10.06.2019 09:55:47
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2019 06:55:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-10 09:55:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102576083
  Удостоверено време: 10.06.2019 09:55:49
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2019 06:55:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 1 (цени)

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-10 09:55:51
  Дата и час на промяна: 2019-06-10 12:24:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102589481
  Удостоверено време: 10.06.2019 12:24:53
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2019 09:24:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за отстъпки и надценки

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-06-10 09:55:54
  Дата и час на промяна: 2019-06-10 12:25:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102589499
  Удостоверено време: 10.06.2019 12:25:09
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2019 09:25:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2019-06-10 09:55:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102576095
  Удостоверено време: 10.06.2019 09:55:56
  Удостоверено време по UTC: 10.06.2019 06:55:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Удължаване на срока за подаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2019-06-20 16:41:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000103318501
  Удостоверено време: 20.06.2019 16:41:04
  Удостоверено време по UTC: 20.06.2019 13:41:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-10 15:56:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104857843
  Удостоверено време: 10.07.2019 15:56:08
  Удостоверено време по UTC: 10.07.2019 12:56:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-11 14:53:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106703283
  Удостоверено време: 11.08.2019 14:53:11
  Удостоверено време по UTC: 11.08.2019 11:53:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори