ДГ 121 Нови Искър

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 121, гр. Нови Искър“

Дата и час на публикуване: 2018-06-13 08:45:28Последна промяна: 2018-06-13 08:42:45
ID номер: 9077161 Статус: възложена

Събиране на оферти чрез обява по реда на Глава Двадесет и шеста от Закона за обществените поръчки (чл. 186 и сл. от ЗОП) с предмет „Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина №121, гр. Нови Искър“. Прогнозната стойност е 55 000 лв. без ДДС, а срокът на договора - 12 месеца. Детайлно описание на хранителните продукти се съдържа в техническата спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0003836
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: София
Прогнозна стойност: 55000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-20 16:00:00Преписката в АОП / ЦАИС ЕОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Антоанета Цанева
 • Телефон/и за контакт: 0884 801731
Документи
 • Заповед за утвърждаване на обявата за събиране на оферти

  Вид на документа: Заповеди
  Дата и час на публикуване: 2018-06-13 08:40:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085512822
  Удостоверено време: 13.06.2018 08:40:02
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2018 05:40:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обява по чл. 20, ал. 3 от ЗОП

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-06-13 08:40:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085512826
  Удостоверено време: 13.06.2018 08:40:05
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2018 05:40:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2018-06-13 08:40:09
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085512832
  Удостоверено време: 13.06.2018 08:40:09
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2018 05:40:09
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания към участниците и техническа спецификация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-13 08:40:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085512867
  Удостоверено време: 13.06.2018 08:40:41
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2018 05:40:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци на документи (word)

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-06-13 08:42:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085512978
  Удостоверено време: 13.06.2018 08:42:31
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2018 05:42:31
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-06-13 08:42:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085512982
  Удостоверено време: 13.06.2018 08:42:35
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2018 05:42:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 1 (цени) - excel

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-06-13 08:42:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085512990
  Удостоверено време: 13.06.2018 08:42:38
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2018 05:42:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Справка за отстъпки и надценки - excel

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-06-13 08:42:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000085512992
  Удостоверено време: 13.06.2018 08:42:40
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2018 05:42:40
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол от работата на комисията, утвърден от Възложителя

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-06-25 13:23:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000086545601
  Удостоверено време: 25.06.2018 13:23:26
  Удостоверено време по UTC: 25.06.2018 10:23:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор за доставка

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-08-01 08:36:15
  Дата и час на промяна: 2018-08-01 09:57:38
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089160024
  Удостоверено време: 01.08.2018 09:57:38
  Удостоверено време по UTC: 01.08.2018 06:57:38
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори