ДГ 121 Нови Искър

Процедури по чл.20, ал.3

страница 1 от 1
ID номер: 9099082статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 121, гр. Нови Искър“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2020-06-11 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2020-06-01 15:56:40
ID номер: 9088975статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 121, гр. Нови Искър“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2019-06-24 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2019-06-10 09:54:42
ID номер: 9077161статус: възложена

„Доставка на хранителни продукти за нуждите на Детска градина № 121, гр. Нови Искър“

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-20 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2018-06-13 08:45:28
статус: затворена

Доставка на хранителни продукти за нуждите на Обединено детско заведение №121, гр. Нови Искър

Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Краен срок за подаване на оферта: 2016-07-25 16:00:00
Дата и час на публикуване: 2016-07-15 15:00:00