Община Дългопол

Извършване на СМР на обект: Изграждане, оборудване и обзавеждане на спортна инфраструктура в гр. Дългопол в ПИ №24565.502.1728 по плана на гр. Дългопол, община Дългопол

Дата и час на публикуване: 2019-07-09 10:10:14Последна промяна: 2019-07-09 11:11:58
ID номер: 9090064 Статус: възложена

Проектното  решение  се  свежда до  изграждане на  Спортна  площадка  с площ 1184.28 кв.м. в  цитирания  по-горе поземлен  имот.

Имотът по дългата си страна е с изложение север-юг, като от трите си страни граничи с улици. Основният достъп към  спортната площадка ще се осъществява от второстепенната  улична мрежа на общината.

В западната част от имота ще се ситуира нова площадка за футбол с размери на игрището 20 м на 40 м. Избрана е кота нула да има абсолютна стойност от 31,20 м надморско равнище. Размерите на игрището са съответно 20 м на 40 м, като са развити  в допълнение около него теренни ивици (зони) за безопасност. Предвиждат се  два броя поставяеми трибуни с по 54 места всяка, което прави спортната площадка  с  общ  габаритен  размер    26,55 м  на  44,60 м.

Игрището е отделено от прилежащия на него терен, чрез стоманобетонен цокъл /борд- рандбалка/ с ширина от 20 см., който обединява всички единични фундаменти, в които са замонолитени стоманени тръби с диаметър 2” (външен Ф 76,1 мм) с дебелина на стената от 4 мм. В тях се монтират кутиеобразни стоманени стълбове 60/40/4 с дължина по височина от 5600мм до 11200мм. Междустълбието  е  предвидено  да  бъде 2,50 м., в чиято зона се монтира оградни пана.

Предвижда се поставянето на изкуствено тревно покритие под което, ще се положи трамбована чакълена настилка.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0005118
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 88620.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-26 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов; Диляна Николова
 • Телефон/и за контакт: +359 051722185
Документи
 • ОБЯВА

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-07-09 11:14:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104580553
  Удостоверено време: 09.07.2019 11:14:50
  Удостоверено време по UTC: 09.07.2019 08:14:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-07-09 11:14:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104580549
  Удостоверено време: 09.07.2019 11:14:47
  Удостоверено време по UTC: 09.07.2019 08:14:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-07-09 11:14:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104580541
  Удостоверено време: 09.07.2019 11:14:42
  Удостоверено време по UTC: 09.07.2019 08:14:42
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЦИ

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-07-09 11:14:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104580536
  Удостоверено време: 09.07.2019 11:14:39
  Удостоверено време по UTC: 09.07.2019 08:14:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Инвестиционен проект

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2019-07-09 11:14:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104580534
  Удостоверено време: 09.07.2019 11:14:35
  Удостоверено време по UTC: 09.07.2019 08:14:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разрешително за строеж

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2019-07-09 11:14:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104580527
  Удостоверено време: 09.07.2019 11:14:32
  Удостоверено време по UTC: 09.07.2019 08:14:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2019-07-23 17:05:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105492030
  Удостоверено време: 23.07.2019 17:05:19
  Удостоверено време по UTC: 23.07.2019 14:05:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1/07.08.2019 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-08-07 09:44:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106344258
  Удостоверено време: 07.08.2019 09:44:54
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2019 06:44:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител и приложения

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-09 15:57:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106473580
  Удостоверено време: 09.08.2019 15:57:13
  Удостоверено време по UTC: 09.08.2019 12:57:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори