Община Дългопол

“Обществен превоз на пътници по автобусни линии от утвърдената общинска транспортна схема, на територията на Община Дългопол.”

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:29:53
ID номер: 9090037 Статус: възложена

 Утвърдената транспортна схема е подробно описана в техническата спецификация (т.ч. маршрути и разписания). Изпълнението на предмета на обществената поръчката ще се осъществява в пълно съответствие с утвърдените маршрути и маршрутни разписания от Общинската транспортната схема от квотата на Община Дългопол. Утвърдените и съгласувани маршрути и маршрутни разписания, както и подробно описание на автобусните линии за маршрута на движение, автоспирки и разписания, както и изискванията за изпълнението на превозите са представени като приложения към Техническата спецификация на възложителя, част от настоящата обява

Индивидуален номер на процедурата: 0005116
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 33000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 60112000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-07-22 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов; Диляна Николова
 • Телефон/и за контакт: +359 051722185
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2019-07-08 16:27:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104557120
  Удостоверено време: 08.07.2019 16:27:03
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2019 13:27:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-07-08 16:27:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104557114
  Удостоверено време: 08.07.2019 16:27:00
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2019 13:27:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-07-08 16:26:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104557111
  Удостоверено време: 08.07.2019 16:26:57
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2019 13:26:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикувана обява

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2019-07-08 16:26:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000104557108
  Удостоверено време: 08.07.2019 16:26:54
  Удостоверено време по UTC: 08.07.2019 13:26:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на срока за получаване на оферти

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2019-07-18 17:07:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105340093
  Удостоверено време: 18.07.2019 17:07:04
  Удостоверено време по UTC: 18.07.2019 14:07:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-07-23 14:48:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000105484556
  Удостоверено време: 23.07.2019 14:48:17
  Удостоверено време по UTC: 23.07.2019 11:48:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-08-07 11:55:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106352497
  Удостоверено време: 07.08.2019 11:55:37
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2019 08:55:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-08-07 11:55:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000106352492
  Удостоверено време: 07.08.2019 11:55:33
  Удостоверено време по UTC: 07.08.2019 08:55:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори