Община Дългопол

Доставка на хранителни продукти за нуждите на домашен социален патронаж и проект „Топъл обяд” на територията на община Дългопол, за периода 2018/2019 година

Дата и час на публикуване: 2018-07-27 09:33:37Последна промяна: 2018-09-03 15:44:10
ID номер: 9078980 Статус: възложена

Периодична доставка на хранителни продукти, извършвана по предварителни писмени заявки, от домакините на обектите, необходими за осигуряване дейността на Домашен социален патронаж - гр. Дългопол и на проект „Топъл обяд” в рамките на прогнозните количества от Техническите спецификации към документацията за участие в процедурата.

Количествата по съответната доставка на хранителни продукти ще се определят в заявка от Възложителя и/или упълномощено от него лице.

Възложителят има право да поръчва хранителни продукти, извън посочените в техническата спецификация при цени, формирани по посочения по-долу начин. (с представяне на бюлетин на „САПИ“ ООД към датата на получаване на заявлението за промяна от коя да е от двете страни по договора)

Индивидуален номер на процедурата: 0003981
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-08-13 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов – нач. отдел ИПП и ОП, Диляна Николова – мл. експерт ИКОП
 • Телефон/и за контакт: 0517 22185
Документи
 • Обява за събиране на оферти

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-07-27 14:27:10
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088890966
  Удостоверено време: 27.07.2018 14:27:10
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2018 11:27:10
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-07-27 14:27:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088890971
  Удостоверено време: 27.07.2018 14:27:16
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2018 11:27:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-07-27 14:27:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088890978
  Удостоверено време: 27.07.2018 14:27:21
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2018 11:27:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-07-27 14:27:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088890984
  Удостоверено време: 27.07.2018 14:27:25
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2018 11:27:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за публикуване на обява към АОП

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-07-27 14:27:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088890987
  Удостоверено време: 27.07.2018 14:27:29
  Удостоверено време по UTC: 27.07.2018 11:27:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение №1

  Вид на документа: Отговор на запитване
  Дата и час на публикуване: 2018-08-01 11:50:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089168810
  Удостоверено време: 01.08.2018 11:50:44
  Удостоверено време по UTC: 01.08.2018 08:50:44
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за удължаване на крайния срок з аподаване на документи

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-08-08 15:59:17
 • Протокол №1 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-15 11:32:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089972225
  Удостоверено време: 15.08.2018 11:32:19
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2018 08:32:19
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-09-04 10:32:14
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090422229
  Удостоверено време: 04.09.2018 10:32:14
  Удостоверено време по UTC: 04.09.2018 07:32:14
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор 245/05.09.2018г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-09-05 11:41:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090464651
  Удостоверено време: 05.09.2018 11:41:23
  Удостоверено време по UTC: 05.09.2018 08:41:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори