Община Дългопол

Предмет на поръчката: Доставка на материали за текуща поддръжка на общински сграден фонд на Община Дългопол за 2018 г./2019 г., по обособени позиции: Обособена позиция № 1: Периодични доставки на строителни материали Обособена позиция № 2: Периодични доставки на ВиК материали Обособена позиция № 3: „Периодични доставки на ел. материали“

Дата и час на публикуване: 2018-03-01 15:23:38Последна промяна: 2018-03-01 15:43:47
ID номер: 9073443 Статус: възложена

„Доставка на материали за текуща поддръжка на общински сграден фонд на Община Дългопол за 2018 г./2019 г., по обособени позиции“:

Обособена позиция № 1: „Периодични доставки на строителни материали”

Обособена позиция № 2: „Периодични доставки  на ВиК  материали“

Обособена позиция № 3: „Периодични доставки  на ел. материали“

Доставките по всяка една обособена позиция, предмет на настоящата поръчка, включват доставка по заявка на възложителя, в която са посочени вида и количеството на заявените материали. В този смисъл възложителят има право в срока на договора да не заявява всички позиции в спецификацията. Възложителят няма да поръчва материали, извън посочените в техническата спецификация.

Поръчката се изпълнява под формата на периодични доставки, в зависимост от потребностите на възложителя съобразно реда, сроковете и условията на проекта на договор – част от документацията за участие.

Доставките ще бъдат изпълнени след направени заявки от упълномощени от възложителя лица. Възложителят приема и заплаща само количествата, които е заявил и които са доставени в сроковете и при условията на договора.

 

Конкретните стоки и материали по обособени позиции са посочени в Техническите спецификации, част от документацията за участие.

Индивидуален номер на процедурата: 0003424
Вид процедура за възлагане: Обява за събиране на оферти
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 44192000
Краен срок за подаване на оферта: 2018-03-12 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов
 • Телефон/и за контакт: 0517/221-85; 0887436047
Документи
 • Обява

  Вид на документа: Обява за събиране на оферти
  Дата и час на публикуване: 2018-03-01 15:25:40
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078323927
  Удостоверено време: 01.03.2018 15:25:40
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2018 13:25:40
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 1 - опис

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-03-01 15:25:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078323932
  Удостоверено време: 01.03.2018 15:25:44
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2018 13:25:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 2 - ЕЕДОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-03-01 15:25:48
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078323933
  Удостоверено време: 01.03.2018 15:25:48
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2018 13:25:48
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 3 - техническо предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-03-01 15:25:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078323941
  Удостоверено време: 01.03.2018 15:25:55
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2018 13:25:55
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 4 - Декл. чл.54, ал.2

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-03-01 15:26:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078323945
  Удостоверено време: 01.03.2018 15:26:00
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2018 13:26:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 5.1 - Ценово предложение ОП1

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-03-01 15:26:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078323950
  Удостоверено време: 01.03.2018 15:26:04
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2018 13:26:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 5.2 - Ценово предложение ОП2

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-03-01 15:26:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078323957
  Удостоверено време: 01.03.2018 15:26:08
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2018 13:26:08
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 5.3 - Ценово предложение ОП3

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-03-01 15:26:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078323962
  Удостоверено време: 01.03.2018 15:26:12
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2018 13:26:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-03-01 15:26:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078323968
  Удостоверено време: 01.03.2018 15:26:16
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2018 13:26:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-03-01 15:26:21
  Дата и час на промяна: 2018-03-01 16:37:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078327318
  Удостоверено време: 01.03.2018 16:37:03
  Удостоверено време по UTC: 01.03.2018 14:37:03
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение №1

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-02 14:45:51
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078357657
  Удостоверено време: 02.03.2018 14:45:51
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2018 12:45:51
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Удължаване на срока за получаване на документи

  Вид на документа: Съобщение за удължаване на срок за подаване на документи / заявление и оферти /
  Дата и час на публикуване: 2018-03-08 17:08:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000078540289
  Удостоверено време: 08.03.2018 17:08:32
  Удостоверено време по UTC: 08.03.2018 15:08:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1 от работа на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-19 17:03:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079204225
  Удостоверено време: 19.03.2018 17:03:35
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2018 15:03:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от работа на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-03-19 17:03:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000079204228
  Удостоверено време: 19.03.2018 17:03:39
  Удостоверено време по UTC: 19.03.2018 15:03:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител за ОП 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-03-30 17:03:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080146175
  Удостоверено време: 30.03.2018 17:03:00
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2018 14:03:00
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител ОП 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-03-30 17:03:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080146183
  Удостоверено време: 30.03.2018 17:03:04
  Удостоверено време по UTC: 30.03.2018 14:03:04
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител за ОП 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-04-03 10:14:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000080397665
  Удостоверено време: 03.04.2018 10:14:19
  Удостоверено време по UTC: 03.04.2018 07:14:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори