Община Дългопол

„Закупуване на употребяван лек автомобил за нуждите на община Дългопол".

Дата и час на публикуване: 2020-03-12 09:17:37
АОП номер: 00127-2020-0003 Статус: възложена

Обектът на обществената поръчка е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за закупуване на употребяван лек автомобил. Минималните технически параметри на които трябва да отговаря предложеният от участниците лек автомобил са подробно разписани в техническата спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0006075
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 5000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34110000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-04-01 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов; Диляна Николова
 • Телефон/и за контакт: +359 051722185
Документи
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-12 09:29:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119927834
  Удостоверено време: 12.03.2020 09:29:11
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2020 07:29:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-03-12 09:29:07
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119927823
  Удостоверено време: 12.03.2020 09:29:07
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2020 07:29:07
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-12 09:29:04
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119927819
  Удостоверено време: 12.03.2020 09:29:04
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2020 07:29:04
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2020-03-12 09:29:00
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119927811
  Удостоверено време: 12.03.2020 09:29:00
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2020 07:29:00
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2020-03-12 09:28:55
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119927805
  Удостоверено време: 12.03.2020 09:28:55
  Удостоверено време по UTC: 12.03.2020 07:28:55
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение - ЦЕНИ

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-04-02 17:00:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121271532
  Удостоверено време: 02.04.2020 17:00:41
  Удостоверено време по UTC: 02.04.2020 14:00:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-04-13 16:03:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121882814
  Удостоверено време: 13.04.2020 16:03:03
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2020 13:03:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-04-13 16:02:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121882808
  Удостоверено време: 13.04.2020 16:02:59
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2020 13:02:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл. 181, ал.4 от ЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-04-13 16:02:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121882802
  Удостоверено време: 13.04.2020 16:02:56
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2020 13:02:56
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-04-13 16:02:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000121882798
  Удостоверено време: 13.04.2020 16:02:53
  Удостоверено време по UTC: 13.04.2020 13:02:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-05-18 15:26:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124233826
  Удостоверено време: 18.05.2020 15:26:11
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2020 12:26:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-05-18 15:26:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124233829
  Удостоверено време: 18.05.2020 15:26:15
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2020 12:26:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към договор

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-05-18 15:26:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000124233833
  Удостоверено време: 18.05.2020 15:26:18
  Удостоверено време по UTC: 18.05.2020 12:26:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори