Община Дългопол

Ремонт и рехабилитация на улична мрежа в община Дългопол през 2020 г.

Дата и час на публикуване: 2019-12-18 13:40:27
АОП номер: 00127-2019-0015 Статус: възложена

Обектът на обществената поръчка е изпълнение на строителство по смисъла на чл. 3, ал. 1,т. 1 от ЗОП.

Ремонт  и рехабилитация на улична мрежа и на територията на община Дългопол, съгласно описанието в техническата спецификация.

Забележка: Посочените навсякъде в Техническата спецификация количества са прогнозни и същите в хода на изпълнение на Договора могат да бъдат променяни, нo само до прогнозната стойност на поръчката.Разплащането ще се става по действително изпълнени количества и оферирани единични цени на СМР.

Индивидуален номер на процедурата: 0005833
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 662169.23 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2020-01-13 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов; Диляна Николова
 • Телефон/и за контакт: +359 051722185
Документи
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-18 17:01:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114614081
  Удостоверено време: 18.12.2019 17:01:47
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2019 15:01:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за определяне на комплексната оценка на офертите

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2019-12-18 17:01:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114614087
  Удостоверено време: 18.12.2019 17:01:50
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2019 15:01:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци + Проект на договор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-12-18 17:01:54
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114614090
  Удостоверено време: 18.12.2019 17:01:54
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2019 15:01:54
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-18 17:01:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114614092
  Удостоверено време: 18.12.2019 17:01:57
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2019 15:01:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-12-18 17:02:01
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114614093
  Удостоверено време: 18.12.2019 17:02:01
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2019 15:02:01
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-12-18 17:02:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114614102
  Удостоверено време: 18.12.2019 17:02:05
  Удостоверено време по UTC: 18.12.2019 15:02:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение - за промяна на часа на отваряне на оферти

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-01-07 14:18:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115573013
  Удостоверено време: 07.01.2020 14:18:43
  Удостоверено време по UTC: 07.01.2020 12:18:43
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение - ЦЕНИ

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2020-01-24 09:37:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116855736
  Удостоверено време: 24.01.2020 09:37:05
  Удостоверено време по UTC: 24.01.2020 07:37:05
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1/14.01.2020 г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-02 14:39:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119277017
  Удостоверено време: 02.03.2020 14:39:13
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2020 12:39:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2/29.01.2020

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-02 14:39:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119277050
  Удостоверено време: 02.03.2020 14:39:16
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2020 12:39:16
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП от 11.02.2020

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-02 14:39:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119277083
  Удостоверено време: 02.03.2020 14:39:21
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2020 12:39:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Писменни указания от Възложителя

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2020-03-02 14:39:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119277118
  Удостоверено време: 02.03.2020 14:39:25
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2020 12:39:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3/18.02.2020

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-02 14:39:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119277155
  Удостоверено време: 02.03.2020 14:39:29
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2020 12:39:29
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл. 181, ал.4 от 27.02.2020

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2020-03-02 14:39:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119277187
  Удостоверено време: 02.03.2020 14:39:33
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2020 12:39:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за класиране на участниците
  Дата и час на публикуване: 2020-03-02 14:39:37
  Дата и час на промяна: 2020-03-02 17:30:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000119342842
  Удостоверено време: 02.03.2020 17:30:17
  Удостоверено време по UTC: 02.03.2020 15:30:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-03-20 16:30:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120462196
  Удостоверено време: 20.03.2020 16:30:18
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2020 14:30:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към договор

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2020-03-20 16:31:08
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120462246
  Удостоверено време: 20.03.2020 16:31:08
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2020 14:31:08
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на поръчката

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2020-03-20 16:31:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000120462249
  Удостоверено време: 20.03.2020 16:31:12
  Удостоверено време по UTC: 20.03.2020 14:31:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори