Община Дългопол

„Периодични доставки на ел. материали, за текуща поддръжка на общински сграден фонд на Община Дългопол и уличното осветление на територията на Общината, за 2020 г.“.

Дата и час на публикуване: 2019-11-21 09:29:20
АОП номер: 00127-2019-0014 Статус: възложена

Доставките, предмет на настоящата поръчка включват доставка на ел. материали по заявка на възложителя, в която са посочени вида и количеството на заявените материали. Поръчката се изпълнява под формата на периодични доставки, в зависимост от потребностите на възложителя съобразно реда, сроковете и условията на договора – част от документацията за участие. Количествата и видовете ел. материали са подробно описани в Техническата спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0005733
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 70000.00 лв. без ДДС
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-12 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов; Диляна Николова
 • Телефон/и за контакт: +359 051722185
Документи
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-21 14:35:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112810042
  Удостоверено време: 21.11.2019 14:35:30
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2019 12:35:30
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-11-21 14:35:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112810037
  Удостоверено време: 21.11.2019 14:35:27
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2019 12:35:27
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за определяне на комплексната оценка

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2019-11-21 14:35:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112810030
  Удостоверено време: 21.11.2019 14:35:23
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2019 12:35:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-21 14:35:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112810025
  Удостоверено време: 21.11.2019 14:35:20
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2019 12:35:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-11-21 14:35:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112810019
  Удостоверено време: 21.11.2019 14:35:17
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2019 12:35:17
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ОБРАЗЦИ

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-11-21 14:45:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112810697
  Удостоверено време: 21.11.2019 14:45:35
  Удостоверено време по UTC: 21.11.2019 12:45:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 4.1 - ГМУО - КОРЕГИРАН

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-11-27 16:13:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113253947
  Удостоверено време: 27.11.2019 16:13:02
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2019 14:13:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Обявление за изменение или допълнителна информация
  Дата и час на публикуване: 2019-11-27 16:12:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113253941
  Удостоверено време: 27.11.2019 16:12:58
  Удостоверено време по UTC: 27.11.2019 14:12:58
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-13 17:16:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114227211
  Удостоверено време: 13.12.2019 17:16:12
  Удостоверено време по UTC: 13.12.2019 15:16:12
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение - ЦЕНИ

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2019-12-19 09:28:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114630422
  Удостоверено време: 19.12.2019 09:28:59
  Удостоверено време по UTC: 19.12.2019 07:28:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-30 15:32:32
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115192098
  Удостоверено време: 30.12.2019 15:32:32
  Удостоверено време по UTC: 30.12.2019 13:32:32
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-30 15:32:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115192101
  Удостоверено време: 30.12.2019 15:32:35
  Удостоверено време по UTC: 30.12.2019 13:32:35
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол по чл. 181, ал. 4 от ЗОП и чл. 60а от ППЗОП

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-30 15:32:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115192109
  Удостоверено време: 30.12.2019 15:32:39
  Удостоверено време по UTC: 30.12.2019 13:32:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2019-12-30 15:33:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000115192166
  Удостоверено време: 30.12.2019 15:33:15
  Удостоверено време по UTC: 30.12.2019 13:33:15
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор+Приложения

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2020-01-17 15:55:20
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000116397882
  Удостоверено време: 17.01.2020 15:55:20
  Удостоверено време по UTC: 17.01.2020 13:55:20
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори