Община Дългопол

„Закупуване на употребяван лек автомобил за нуждите на община Дългопол".

Дата и час на публикуване: 2019-11-01 08:53:02Последна промяна: 2019-11-01 08:52:36
АОП номер: 00127-2019-0012 Статус: прекратена

Обектът на обществената поръчка е доставка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 2 от ЗОП, за закупуване на употребяван лек автомобил. Минималните технически параметри на които трябва да отговаря предложеният от участниците лек автомобил са подробно разписани в техническата спецификация.

Индивидуален номер на процедурата: 0005670
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 5000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 34110000
Краен срок за подаване на оферта: 2019-12-05 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов; Диляна Николова
 • Телефон/и за контакт: +359 051722185
Документи
 • Образци+Проект на договор

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2019-11-01 10:32:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111513427
  Удостоверено време: 01.11.2019 10:32:39
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2019 08:32:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2019-11-01 10:32:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111513424
  Удостоверено време: 01.11.2019 10:32:36
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2019 08:32:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Указания за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-01 10:32:26
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111513419
  Удостоверено време: 01.11.2019 10:32:26
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2019 08:32:26
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за обществената поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-11-01 10:32:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111513404
  Удостоверено време: 01.11.2019 10:32:11
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2019 08:32:11
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедурата

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-11-01 10:31:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000111513389
  Удостоверено време: 01.11.2019 10:31:57
  Удостоверено време по UTC: 01.11.2019 08:31:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна инф.

  Вид на документа: Обявление за изменение или допълнителна информация
  Дата и час на публикуване: 2019-11-22 10:01:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000112834001
  Удостоверено време: 22.11.2019 10:01:39
  Удостоверено време по UTC: 22.11.2019 08:01:39
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за прекратяване

  Вид на документа: Решение за прекратяване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2019-12-06 16:28:36
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000113745870
  Удостоверено време: 06.12.2019 16:28:36
  Удостоверено време по UTC: 06.12.2019 14:28:36
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка - ПРЕКРАТЕНА

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2019-12-23 09:21:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000114756229
  Удостоверено време: 23.12.2019 09:21:24
  Удостоверено време по UTC: 23.12.2019 07:21:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори