Община Дългопол

“Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Дългопол и с. Цонево, община Дългопол”, по обособенa позиция: Обособена позиция 1: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна; Обособена позиция 2: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна

Дата и час на публикуване: 2018-05-04 10:33:23
АОП номер: 00127-2018-0003 Статус: възложена

Обект на настоящата обществена поръчка по смисъла на чл. 3, ал. 1, т. 1, б. „а” от ЗОП е изпълнение на „строителство”.
Предмет на обществената поръчка: “Избор на изпълнител за извършване на СМР на обект: „Изграждане, реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в гр. Дългопол и с. Цонево, община Дългопол”, по обособенa позиция:
 • Обособена позиция 1: Реконструкция и рехабилитация на улична  мрежа в гр. Дългопол, общ. Дългопол, обл. Варна;

  - „Извършване на строително монтажни работи на уличното платно и тротоара на ул.“МАРШАЛ ТОЛБУХИН“, гр. Дългопол.

  - „Извършване на строително монтажни работи на уличното платно на ул.“ГЕНЕРАЛ ЗАИМОВ“, гр. Дългопол”.

  - „Извършване на строително монтажни работи на уличното платно и тротоара на ул. “ГЕО МИЛЕВ“- СМР , гр. Дългопол;

  - „Извършване на строително монтажни работи на уличното платно и тротоара на ул. "ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ“, гр. Дългопол- СМР;

  - „Извършване на строително монтажни работи на уличното платно и тротоара на  ул. "“ХРИСТО БОТЕВ“, гр. Дългопол;

  - „Извършване на строително монтажни работи на уличното платно и тротоара на ул. “ХРИСТО МИХАЙЛОВ“, гр. Дългопол“

 •   Обособена позиция 2: Реконструкция и рехабилитация на улична мрежа в с. Цонево, общ. Дългопол, обл. Варна
   

  - „Извършване на строително монтажни работи на уличното платно на ул. "Четиринадесета", с. Цонево“

Индивидуален номер на процедурата: 0003714
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 1651351.00 лв. с ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233120
Краен срок за подаване на оферта: 2018-06-05 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов
 • Телефон/и за контакт: 0517/221-85
Документи
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 16:29:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082628595
  Удостоверено време: 04.05.2018 16:29:18
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 13:29:18
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническа спецификация

  Вид на документа: Технически спецификации
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 16:29:22
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082628600
  Удостоверено време: 04.05.2018 16:29:22
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 13:29:22
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 16:29:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082628605
  Удостоверено време: 04.05.2018 16:29:25
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 13:29:25
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Методика за определяне на комплексната оценка

  Вид на документа: Методика за определяне на комплексната оценка на офертите
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 16:29:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082628611
  Удостоверено време: 04.05.2018 16:29:28
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 13:29:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически проект Част 1

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 16:29:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082628619
  Удостоверено време: 04.05.2018 16:29:33
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 13:29:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Технически проект Част 2

  Вид на документа: Инвестиционни проекти
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 16:29:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082628626
  Удостоверено време: 04.05.2018 16:29:37
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 13:29:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 16:29:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082628632
  Удостоверено време: 04.05.2018 16:29:41
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 13:29:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 16:29:45
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082628640
  Удостоверено време: 04.05.2018 16:29:45
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 13:29:45
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2018-05-04 16:29:49
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000082628645
  Удостоверено време: 04.05.2018 16:29:49
  Удостоверено време по UTC: 04.05.2018 13:29:49
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение №1

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-05-22 09:14:23
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000083856326
  Удостоверено време: 22.05.2018 09:14:23
  Удостоверено време по UTC: 22.05.2018 06:14:23
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-07-19 10:30:59
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000088352291
  Удостоверено време: 19.07.2018 10:30:59
  Удостоверено време по UTC: 19.07.2018 07:30:59
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за оповестяване на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2018-08-14 09:35:28
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000089911304
  Удостоверено време: 14.08.2018 09:35:28
  Удостоверено време по UTC: 14.08.2018 06:35:28
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-21 09:09:41
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090074917
  Удостоверено време: 21.08.2018 09:09:41
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2018 06:09:41
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №3 от работата на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-08-21 09:09:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090074923
  Удостоверено време: 21.08.2018 09:09:47
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2018 06:09:47
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-08-21 12:13:03
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090081449
  Удостоверено време: 21.08.2018 12:13:03
  Удостоверено време по UTC: 21.08.2018 09:13:03
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор ОП1 - 269/28.09.2018

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-09-28 11:04:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091091970
  Удостоверено време: 28.09.2018 11:04:50
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2018 08:04:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към договор 269/28.09.2018

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-09-28 11:04:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091091977
  Удостоверено време: 28.09.2018 11:04:57
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2018 08:04:57
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложения към договор 270/28.09.2018

  Вид на документа: Приложения към договор
  Дата и час на публикуване: 2018-09-28 11:05:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091091985
  Удостоверено време: 28.09.2018 11:05:02
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2018 08:05:02
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор ОП2 - 270/28.09.2018

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-09-28 11:05:09
 • Обявление за възлагане на поръчката

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-09-28 11:05:13
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091091997
  Удостоверено време: 28.09.2018 11:05:13
  Удостоверено време по UTC: 28.09.2018 08:05:13
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори