Община Дългопол

„Изграждане на захранващ водопровод по ул.”Антон Иванов” и ул. ”Хр.Ботев” в гр. Дългопол , Община Дългопол.”

Дата и час на публикуване: 2017-09-25 11:11:36Последна промяна: 2017-09-25 09:52:21
АОП номер: 00127-2017-0010 Статус: възложена

Предвидено е изграждане на  захранващ водопровод по ул.”Антон Иванов” от о.т.199 до о.т.126, по ул.Хр.Ботев” от о.т.126  през  о.т.384 до края на регулацията на града  с дължина 1 545,73м, в уличните платна на разстояние 1,00м от съществуващите бордюри. Новопроектирания водопровод  ще се изпълнява с тръби от полиетилен висока плътност с посочените в проекта сечения - ф200  РN16  и ф32 за СВО. 

Индивидуален номер на процедурата: 0002917
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 801578.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45231300
Краен срок за подаване на оферта: 2017-10-25 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева, Атанас Запрянов
 • Телефон/и за контакт: 0517/22185
Документи
 • Технически проект

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 14:56:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074288235
  Удостоверено време: 25.09.2017 14:56:13
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2017 11:56:13
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 14:56:16
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074288239
  Удостоверено време: 25.09.2017 14:56:16
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2017 11:56:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Проект на договор

  Вид на документа: Проект на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 14:56:19
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074288241
  Удостоверено време: 25.09.2017 14:56:19
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2017 11:56:19
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация ЗМИП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 14:56:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074288243
  Удостоверено време: 25.09.2017 14:56:21
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2017 11:56:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Техническо предложение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 17:25:58
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074293489
  Удостоверено време: 25.09.2017 17:25:58
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2017 14:25:58
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Декларация за конфиденциалност

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 17:25:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074293478
  Удостоверено време: 25.09.2017 17:25:24
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2017 14:25:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Ценово предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 14:56:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074288247
  Удостоверено време: 25.09.2017 14:56:29
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2017 11:56:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образец 5-1 към Ценово предложение

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 14:56:31
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074288251
  Удостоверено време: 25.09.2017 14:56:31
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2017 11:56:31
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 14:56:34
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074288254
  Удостоверено време: 25.09.2017 14:56:34
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2017 11:56:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 14:56:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074288255
  Удостоверено време: 25.09.2017 14:56:37
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2017 11:56:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • ЕЕДОП

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-09-25 14:56:39
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074288257
  Удостоверено време: 25.09.2017 14:56:39
  Удостоверено време по UTC: 25.09.2017 11:56:39
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Разяснение №1

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-16 10:02:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074788191
  Удостоверено време: 16.10.2017 10:02:50
  Удостоверено време по UTC: 16.10.2017 07:02:50
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-10-30 16:11:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075146010
  Удостоверено време: 30.10.2017 16:11:24
  Удостоверено време по UTC: 30.10.2017 14:11:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение отваряне цени

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2017-11-10 14:11:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075424861
  Удостоверено време: 10.11.2017 14:11:27
  Удостоверено време по UTC: 10.11.2017 12:11:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-20 14:57:02
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075651022
  Удостоверено време: 20.11.2017 14:57:02
  Удостоверено време по UTC: 20.11.2017 12:57:02
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол 3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-11-20 14:57:06
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075651025
  Удостоверено време: 20.11.2017 14:57:06
  Удостоверено време по UTC: 20.11.2017 12:57:06
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за определяне на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-11-20 14:57:11
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000075651028
  Удостоверено време: 20.11.2017 14:57:11
  Удостоверено време по UTC: 20.11.2017 12:57:11
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2017-12-11 16:11:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076155131
  Удостоверено време: 11.12.2017 16:11:18
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2017 14:11:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-12-11 16:11:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000076155132
  Удостоверено време: 11.12.2017 16:11:21
  Удостоверено време по UTC: 11.12.2017 14:11:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори