Община Дългопол

„Избор на доставчик на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на свободно договорени цени за нуждите на община Дългопол".

Дата и час на публикуване: 2017-08-08 17:53:52Последна промяна: 2017-08-08 17:53:42
АОП номер: 00127-2017-0008 Статус: отворена

Предмет на настоящата обществена поръчка е избор на изпълнител за доставка на нетна активна електрическа енергия и координатор на балансираща група при условията на свободно договорени цени за нуждите на община Дългопол. Прогнозното количество за доставка на нетна електрическа енергия за целия срок на договора – 12 месеца е  958 /деветстотин петдесет и осем/ MWh. Поръчката се изпълнява в местата за доставка на територията на община Дългопол, към включените в електроразпределителната мрежа обекти на Възложителя, съгласно Приложение №1 от документацията за участие.

Индивидуален номер на процедурата: 0002696
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 100000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09310000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-08-30 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Йорданова , Атанас Запрянов
 • Телефон/и за контакт: 0517/22185
Документи
 • Обявление за откриване на процедура

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2017-08-08 17:53:34
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073106199
  Удостоверено време: 08.08.2017 17:53:34
  Удостоверено време по UTC: 08.08.2017 14:53:34
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-08 17:53:32
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073106197
  Удостоверено време: 08.08.2017 17:53:32
  Удостоверено време по UTC: 08.08.2017 14:53:32
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Образци

  Вид на документа: Образци на документи и указание за подготовката им
  Дата и час на публикуване: 2017-08-08 17:53:29
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073106196
  Удостоверено време: 08.08.2017 17:53:29
  Удостоверено време по UTC: 08.08.2017 14:53:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №1 - Техническа спецификация

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2017-08-08 17:53:27
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073106190
  Удостоверено време: 08.08.2017 17:53:27
  Удостоверено време по UTC: 08.08.2017 14:53:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процесор

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2017-08-08 17:53:24
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073106189
  Удостоверено време: 08.08.2017 17:53:24
  Удостоверено време по UTC: 08.08.2017 14:53:24
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Обявление за изменение или допълнителна информация
  Дата и час на публикуване: 2017-08-09 17:12:53
  Изтегли документУдостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000073135011
  Удостоверено време: 09.08.2017 17:12:53
  Удостоверено време по UTC: 09.08.2017 14:12:53
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори