Община Дългопол

“Доставка на хранителни продукти за нуждите на целодневните детски градини , домашен социален патронаж, обществена трапезария и проект „Топъл обяд” на територията на община Дългопол”

Дата и час на публикуване: 2016-07-26 14:26:59Последна промяна: 2016-08-31 10:16:52
АОП номер: 00127-2016-0013 Статус: възложена

Място за изпълнение на доставките по договора са изброените по-долу обществени заведения, намиращи се на територията на Община Дългопол:

1. ЦДГ „Щастливо детство”-  с. Медовец с филиал в с. Поляците;    

2. ЦДГ „Първи  юни”- с. Партизани с филиал в с. Лопушна;

3. ЦДГ „Първа пролет”- с. Цонево;

4. ЦДГ „Детелина” гр.Дългопол с филиал в с.Аспарухово;

5. Домашен социален патронаж;

6. Обществена трапезария;

7. Проект „Топъл обяд”.

Доставките на хранителните продукти ще се осъществят периодично по предварителна заявка от домакините по обекти.

Индивидуален номер на процедурата: 0001068
Вид процедура за възлагане: Публично състезание
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 150000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 15000000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-08-22 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Йорданова
 • Телефон/и за контакт: 051722185
Документи
 • Обявление за обществена поръчка

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-07-26 14:35:22
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049875704
  Удостоверено време: 26.07.2016 14:35:22
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2016 11:35:22
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Документация за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-26 14:36:43
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049875758
  Удостоверено време: 26.07.2016 14:36:43
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2016 11:36:43
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение №13 а

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-07-26 14:37:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049875778
  Удостоверено време: 26.07.2016 14:37:25
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2016 11:37:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Приложение № 15

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2016-07-26 14:37:57
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049875793
  Удостоверено време: 26.07.2016 14:37:57
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2016 11:37:57
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-07-26 21:27:21
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049886449
  Удостоверено време: 26.07.2016 21:27:21
  Удостоверено време по UTC: 26.07.2016 18:27:21
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за одобряване за изменение или допълнителна информация

  Вид на документа: Обявление за изменение или допълнителна информация
  Дата и час на публикуване: 2016-08-02 21:18:37
  Връзка към документа в АОП Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050091629
  Удостоверено време: 02.08.2016 21:18:37
  Удостоверено време по UTC: 02.08.2016 18:18:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Съобщение за отваряне на ценови предложения

  Вид на документа: Съобщение
  Дата и час на публикуване: 2016-08-25 15:54:30
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050787455
  Удостоверено време: 25.08.2016 15:54:30
  Удостоверено време по UTC: 25.08.2016 12:54:30
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-31 09:58:56
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051007423
  Удостоверено време: 31.08.2016 09:58:56
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2016 06:58:56
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-31 09:59:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051007450
  Удостоверено време: 31.08.2016 09:59:17
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2016 06:59:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-08-31 09:59:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051007474
  Удостоверено време: 31.08.2016 09:59:37
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2016 06:59:37
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-31 10:00:18
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000051007517
  Удостоверено време: 31.08.2016 10:00:18
  Удостоверено време по UTC: 31.08.2016 07:00:18
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-10-10 13:54:39
 • Договор 103 / 10.9.2016

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-10-10 10:53:48
 • Обявление за приключване на договор

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2017-09-15 17:17:42
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000074080551
  Удостоверено време: 15.09.2017 17:17:42
  Удостоверено време по UTC: 15.09.2017 14:17:42
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори