Община Дългопол

„Доставка на горива и смазочни материали, на територията на Община Дългопол, за автомобилния парк на община Дългопол”.

Дата и час на публикуване: 2018-09-17 14:29:00
АОП номер: 00127-2018-0005 Статус: възложена

    Автомобилен бензин А-95Н –40 000 л. (четиридесет хиляди литра) +10%

    Автомобилен бензин А-98Нили А-100Н 2 200 л. (две хиляди и двеста литра) +10%

    Дизеловогориво – 160 000 л. (сто и шестдесет хиляди литра) +10%

    Пропан-бутан – 40 000 л. (четиридесет хиляди литра) + 10%

    Смазочни материали – до 5% от стойността на сключения договор.

    Посочените количества са прогнозни и не са обвързващи за Възложителя. Същите могат да претърпят както увеличение така и намаление в зависимост от реалното потребление на количествата.

Индивидуален номер на процедурата: 0004152
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 420000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 09100000
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Атанас Запрянов
 • Телефон/и за контакт: 0517/221-85; 0887436047
Документи
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2018-09-17 14:31:21
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000090818175
  Удостоверено време: 17.09.2018 14:31:21
  Удостоверено време по UTC: 17.09.2018 11:31:21
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Договор

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2018-09-27 15:24:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091074334
  Удостоверено време: 27.09.2018 15:24:33
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2018 12:24:33
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възлагане на поръчката

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-09-27 15:24:37
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000091074339
  Удостоверено време: 27.09.2018 15:24:37
  Удостоверено време по UTC: 27.09.2018 12:24:37
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Споразумение

  Вид на документа: Допълнително споразумение към договор
  Дата и час на публикуване: 2019-06-14 14:24:24
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000102814822
  Удостоверено време: 14.06.2019 14:24:24
  Удостоверено време по UTC: 14.06.2019 11:24:24
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори