Община Дългопол

"Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води за нуждите на община Дългопол за 2017 г."

Дата и час на публикуване: 2017-03-24 13:36:08Последна промяна: 2017-03-24 11:49:20
АОП номер: 778812 Статус: възложена

"Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води за нуждите на община Дългопол за 2017 г."

Индивидуален номер на процедурата: 0002136
Вид процедура за възлагане: Договаряне без предварително обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 25000.00 лв. без ДДС
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 41110000
Краен срок за подаване на оферта: 2017-03-28 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Ганка Недева Йорданова
  • Телефон/и за контакт: 0886/445-601
Документи