Община Дългопол

Реконструкция, оборудване и обзавеждане на образователна инфраструктура, включваща следните подобекти СОУ "Климент Охридски" - гр. Дългопол

Дата и час на публикуване: 2019-09-03 15:17:49Последна промяна: 2019-09-03 15:17:44
Документи