Община Дългопол

Доставка и монтаж на осветителни тела за проект: „Основен ремонт за въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Административна сграда „Б“ на община Дългопол – гр. Дългопол и Многофункционална сграда „Младост“ – гр. Дългопол”

Дата и час на публикуване: 2018-11-29 14:26:03Последна промяна: 2018-11-29 14:25:53
Документи