Община Дългопол

„Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект и КСС на обект „Реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения –агломерации с. Лопушна, с. Медовец” с подобекти: 1. „Реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения

Дата и час на публикуване: 2015-08-25 12:57:41Последна промяна: 2016-05-20 14:51:25
Статус: възложена

„Избор на изпълнител за изготвяне на работен проект и КСС на обект „Реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения –агломерации с. Лопушна, с. Медовец” с подобекти: 1.„Реконструкция/рехабилитация на водоснабдителни системи и съоръжения

Индивидуален номер на процедурата: 0000816
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 15800.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71311000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-09-07 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-08-25 12:57:41
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-25 12:57:41
 • Протокол на комисията - 08.09.2015г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-09-08 17:00:32