Община Дългопол

Основен ремонт на път VAR 1222 - в частта с. Величково до с. Цонево - обща дължина 4925 м

Дата и час на публикуване: 2015-05-07 12:47:59Последна промяна: 2016-05-18 12:51:42
Статус: възложена

Основен ремонт на път VAR 1222 - в частта с. Величково до с. Цонево - обща дължина 4925 м

Индивидуален номер на процедурата: 0000815
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 148666.67 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45233142
Краен срок за подаване на оферта: 2015-05-19 12:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-05-07 12:47:59
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-07 12:47:59
 • Протокол на комисията - 19.05.2015г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-19 17:50:34
 • Сключен договор - №81/27.05.2015г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-05-27 12:51:29