Община Дългопол

“Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Дългопол за 2015 г.”.

Дата и час на публикуване: 2015-03-11 12:40:13Последна промяна: 2016-05-18 12:45:03
Статус: възложена

“Доставка на канцеларски материали за нуждите на Община Дългопол за 2015 г.”.

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000814
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 25000.00 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 22800000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-03-23 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Публична покана

  Вид на документа: Публична покана
  Дата и час на публикуване: 2015-03-11 12:40:13
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-11 12:40:13
 • Покана за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-11 12:40:13
 • Протокол на комисията - 24.03.2015г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-03-24 17:42:21
 • Сключен договор №33/26.03.2015г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-03-26 12:44:21