Община Дългопол

Възлагане на допълнителни СМР в обхвата на проект: „Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в община Дългопол за обособена позиция № 5 - Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в община Дългопол в Градски исторически музей”

Дата и час на публикуване: 2016-04-12 10:31:14Последна промяна: 2016-05-18 10:52:02
АОП номер: 00127-2016-0007 Статус: възложена

Възлагане на допълнителни СМР в обхвата на проект: „Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в община Дългопол за обособена позиция № 5 - Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в община Дългопол в Градски исторически музей”

Индивидуален номер на процедурата: 0000807
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление - 727889/12.04.2016г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 10:31:14
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 10:31:14
 • Протокол на комисията - 21.04.2016г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-21 17:47:21
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-21 17:47:21
 • Решение на комисията за избор на изпълнител - №393/21.04.2016г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-04-21 17:47:21
 • Информация за сключен договор - 733424/13.05.2016г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-13 17:51:51
 • Информация за извършено плащане

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-11 16:56:44
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049415560
  Удостоверено време: 11.07.2016 16:56:44
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2016 13:56:44
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори