Община Дългопол

Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и последващо изпълнение на авторски надзор на обекти на територията на община Дългопол, финансирани със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. по обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2016-04-12 16:59:00Последна промяна: 2017-10-09 16:16:35
АОП номер: 00127-2016-0006 Статус: възложена

Избор на изпълнител за изготвяне на технически проект и последващо изпълнение на авторски надзор на обекти на територията на община Дългопол, финансирани със средства по мярка М07 — „Основни услуги и обновяване на селата в селските райони” от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. за следните обособени позиции: Обособена позиция 1: Изготвяне на технически проекти и последващо изпълнение на авторски надзор за инвестиционно намерение: Реконструкция на ул. „Гроздьо Желев”/390м/, ул. „Кирил и Методий”/280м/, ул. „Добри Недев” /390м/, ул. „Патриарх Евтимий” - от уч. ул. „Георги Димитров до ул. „Георги Раковски” /300м/, ул. „Маршал Толбухин” /1600м/, ул. „Васил Левски” /440м/,ул. „Георги Раковски” - от уч. ул. „Васил Левски” до ул. „Захари Стоянов” /300м/, ул. „Климент” - от уч. Градски исторически музей до ул. „Маршал Толбухин” /260м/, ул. „Добри Чинтулов” /670м/,ул. „Христо Ботев” /390м/, ул. „Георги Бенковски” /230м/, ул. „Иван Вазов” /620м/, ул. „Христо Смирненски” - от уч. ул. „Христо Ботев” до ул. „Йордан Йовков” /360м/, , ул. „Никола Вапцаров” - от уч. ул. „Христо Ботев” до ул. „Алеко Константинов” /480м/,ул. „Алеко Константинов” /120м/, ул. „Пейо Яворов” /140м/, и рехабилитация на бул. „Генерал Заимов” /415м/ и ул. „Райна Княгиня” /380м/ на територията на гр.Дългопол; рехабилитация на ул. „Първа” - от р.т. 150 до р.т.124 /300м/, ул. „Първа” - от р.т. 124 до р.т.102 /370м/ на територията на с.Медовец, рехабилитация на участъците от о.т. 33 до о.т.49 /75м/, от о.т. 33 до о.т.70 /100м/, от о.т. 33 до о.т.31 /100м/ на територията на с.Поляците, рехабилитация на ул. „Трета” - от о.т. 1 до о.т.32 /390м/, ул. „Шеста” - от о.т. 41 до о.т. 20 /160м/, ул. „Девета” - от о.т. 20 до о.т. 125 /100м/ на територията на с.Партизани; рехабилитация на ул. „Четиридесет и първа” - от о.т. 142 до о.т.197 /220м/, ул. „Осемнадесета” - от о.т. 70 до о.т. 75 /240м/, ул. „Шестдесета” - от о.т. 172 до о.т. 98 /180м/ на територията на с.Цонево и рехабилитация на участъка от о.т. 1 до о.т. 11 /300м/ на територията на с.Величково, община Дългопол Обособена позиция 2: Изготвяне на технически проекти и последващо изпълнение на авторски надзор за инвестиционно намерение: „Реконструкция на общинска образователна инфраструктура на територията на община Дългопол“ за следните подобекти: •СОУ "Св. Климент Охридски" - гр. Дългопол, община Дългопол •Основно училище „Христо Ботев“ - с.Цонево, община Дългопол

Индивидуален номер на процедурата: 0000806
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за услуги
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 387016.50 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 71300000, 71340000
Краен срок за подаване на оферта: 2016-05-25 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Обявление за обществена поръчка - 727874/12.04.2016г.

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 10:31:14
 • Решение за откриване на процедура

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 10:31:14
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-04-12 10:31:14
 • Протокол на комисията № 1

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-29 16:46:29
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000047557792
  Удостоверено време: 29.05.2016 16:46:29
  Удостоверено време по UTC: 29.05.2016 13:46:29
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол №2 на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-13 16:46:17
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048158995
  Удостоверено време: 13.06.2016 16:46:17
  Удостоверено време по UTC: 13.06.2016 13:46:17
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Протокол на комисията №3

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-06-29 15:19:15
 • Решение за избор на изпълнител

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-06-29 15:19:15
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000048973526
  Удостоверено време: 29.06.2016 15:19:16
  Удостоверено време по UTC: 29.06.2016 12:19:16
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Сключен договор с изпълнител- обособена позиция 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 17:04:12
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050469199
  Удостоверено време: 15.08.2016 17:04:12
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 14:04:12
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Сключен договор с изпълнител- обособена позиция 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 17:05:05
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050469230
  Удостоверено време: 15.08.2016 17:05:05
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 14:05:05
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за възложена поръчка

  Вид на документа: Обявление за възлагане на поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 17:05:05
 • Допълнително споразумение към Договор 89/27.07.2016

  Вид на документа: Изменение на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2018-07-04 17:22:50
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087352968
  Удостоверено време: 04.07.2018 17:22:50
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2018 14:22:50
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Обявление за изменение

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2018-07-04 17:22:53
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000087352975
  Удостоверено време: 04.07.2018 17:22:53
  Удостоверено време по UTC: 04.07.2018 14:22:53
  Удостоверяваща организация: BORICA AD | B-Trust Qualified Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Допълнително споразумение към Договор 85

  Вид на документа: Изменение на договор за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2016-08-17 15:55:59