Община Дългопол

Доставка на електрическа енергия за обекти, собственост на община Дългопол за 2016 г.

Дата и час на публикуване: 2016-01-05 13:42:25Последна промяна: 2016-05-18 09:51:32
АОП номер: 00127-2016-0003 Статус: затворена

Доставка на електрическа енергия за обекти, собственост на община Дългопол за 2016 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000803
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление - 705562/05.01.2016г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-05 13:42:25
 • Протокол на комисията - 20.01.2016г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-20 17:51:29
 • Информация за извършени плащания - Енерго Про

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-17 14:02:54
 • Информация за извършени плащания - Енерго Про

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-17 14:03:15
 • Информация за извършени плащания - Енерго Про

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-19 14:03:34
 • Информация за извършени плащания - Енерго Про

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-17 14:03:53
 • Информация за извършени плащания - Енерго Про

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-11 16:32:25
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049414297
  Удостоверено време: 11.07.2016 16:32:25
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2016 13:32:25
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършени плащания - Енерго Про

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 11:53:51
  Дата и час на промяна: 2016-08-15 11:58:35
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050458572
  Удостоверено време: 15.08.2016 11:58:35
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 08:58:35
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане - Енерго Про

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-14 10:53:33
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052014638
  Удостоверено време: 14.09.2016 10:53:33
  Удостоверено време по UTC: 14.09.2016 07:53:33
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори