Община Дългопол

Периодични доставки на природен газ до обекти,собственост на община Дългопол за 2016-2018 г. Предмета на поръчката включва доставка на природен газ за обекти на община Дългопол със срок на изпълнение 36 месеца, от датата на сключване на договора.

Дата и час на публикуване: 2016-01-05 13:42:25Последна промяна: 2016-05-18 09:47:00
АОП номер: 00127-2016-0002 Статус: възложена

Периодични доставки на природен газ до обекти,собственост на община Дългопол за 2016-2018 г. Предмета на поръчката включва доставка на природен газ за обекти на община Дългопол със срок на изпълнение 36 месеца, от датата на сключване на договора.

Индивидуален номер на процедурата: 0000802
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление - 705557/05.01.2016г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-05 13:42:25
 • Протокол на комисията - 21.01.2016г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-21 17:44:59
 • Решение за избор на изпълнител №59/22.01.2016г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-22 17:49:50
 • Информация за сключен договор - 719165/14.03.2016г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-14 17:46:47
 • Информация за извършени плащания - ЧТК АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-17 14:10:40
 • Информация за извършени плащания - ЧТК АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-19 14:11:04
 • Информация за извършени плащания - ЧТК АД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-06-08 14:11:26