Община Дългопол

Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води за нуждите на община Дългопол 2016 г.

Дата и час на публикуване: 2016-01-05 15:32:57Последна промяна: 2016-05-18 09:37:33
АОП номер: 00127-2016-0001 Статус: възложена

Доставка на питейна вода и отвеждане на отпадъчни води за нуждите на община Дългопол 2016 г.

Индивидуален номер на процедурата: 0000801
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление - 705548/05.01.2016г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-01-05 15:32:57
 • Решение за избор на изпълнител №55/21.01.2016г.

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2016-01-21 17:34:51
 • Информация за сключен договор - 719173/14.03.2016г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-14 13:37:06
 • Информация за извършени плащания - ВиК

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-17 13:59:40
 • Информация за извършени плащания - ВиК

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-17 14:00:03
 • Информация за извършени плащания - ВиК

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-04-19 14:00:25
 • Информация за извършени плащания - ВиК

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-05-17 14:00:46
 • Информация за извършено плащане - ВиК

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-07-11 16:19:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000049413553
  Удостоверено време: 11.07.2016 16:19:27
  Удостоверено време по UTC: 11.07.2016 13:19:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане - ВиК

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-08-15 11:54:47
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000050458429
  Удостоверено време: 15.08.2016 11:54:47
  Удостоверено време по UTC: 15.08.2016 08:54:47
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори
 • Информация за извършено плащане - ВиК

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-09-14 10:51:27
  Изтегли документ Удостоверение за време
  Номер на удостоверението за време: 4000052014482
  Удостоверено време: 14.09.2016 10:51:27
  Удостоверено време по UTC: 14.09.2016 07:51:27
  Удостоверяваща организация: BORICA - BANKSERVICE AD, EIK 201230426 | B-Trust Time Stamp Authority

  Изтегли удостоверение | 3атвори