Община Дългопол

Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в Община Дългопол в Административна сграда кметство (сграда А) – гр. Дългопол

Дата и час на публикуване: 2015-08-26 17:23:21Последна промяна: 2016-05-18 09:30:28
АОП номер: 00127-2015-0006 Статус: възложена

Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в Община Дългопол в Административна сграда кметство (сграда А) – гр. Дългопол

Индивидуален номер на процедурата: 0000800
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление - 684527/26.08.2015г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-26 17:23:21
 • Документи за участие в процедурата

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-26 17:23:21
 • Сключен договор с изпълнител

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-09-18 12:24:41
 • Информация за сключен договор - 689104/25.09.2015г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-09-25 15:29:30
 • Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка - 712496/09.02.2016г.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-09 17:30:25
 • Информация за извършени плащания - Девня Трейд

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-17 13:58:25