Община Дългопол

Доставка на горива и гориво- смазочни материали за нуждите на автомобилния парк на Община Дългопол

Дата и час на публикуване: 2015-08-12 17:19:03Последна промяна: 2016-05-18 09:21:05
АОП номер: 00127-2015-0005 Статус: възложена

Доставка на горива и гориво- смазочни материали за нуждите на автомобилния парк на Община Дългопол

Индивидуален номер на процедурата: 0000799
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Контакти за допълнителна информация по процедурата
  • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
  • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи