Община Дългопол

Извършване на допълнителни СМР, представляващи изграждане на бетонов паркинг, укрепване на каменни зидове, замяна на стари зидове, благоустрояване и паркоустрояване, изграждане на Подпорна стена, необходими за въвеждане в експлоатация на обект: „Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения с цел създаване на общински център за спорт, младежки дейности и отдих в с. Аспарухово, община Дългопол”.

Дата и час на публикуване: 2015-08-06 17:08:03Последна промяна: 2016-05-17 17:20:27
АОП номер: 00127-2015-0003 Статус: възложена

Извършване на допълнителни СМР, представляващи изграждане на бетонов паркинг, укрепване на каменни зидове, замяна на стари зидове, благоустрояване и паркоустрояване, изграждане на Подпорна стена, необходими за въвеждане в експлоатация на обект: „Реконструкция и изграждане на спортни съоръжения с цел създаване на общински център за спорт, младежки дейности и отдих в с. Аспарухово, община Дългопол”.

Индивидуален номер на процедурата: 0000796
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление - 681063/06.08.2015г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-06 17:08:03
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-06 17:08:03
 • Покана до АОП

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2015-08-06 17:08:03
 • Покана до изпълнител

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2015-08-06 17:08:03
 • Протокол на комисията - 10.08.2015г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-10 17:14:24
 • Доклад на комисията

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-08-10 17:15:33
 • Решение за избор на изпълниел

  Вид на документа: Решение за определяне на изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-08-10 17:15:33
 • Сключен договор №116/11.08.2015г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-08-11 17:18:07
 • Информация за сключен договор - 682569/14.08.2015г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-08-14 17:19:03
 • Информация за изпълнението на договора - 712327/09.02.2016г.

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-09 17:20:10