Община Дългопол

Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в Община Дългопол с обособени позиции

Дата и час на публикуване: 2015-05-11 16:11:49Последна промяна: 2016-05-17 16:49:27
АОП номер: 00127-2015-0001 Статус: възложена

Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в Община Дългопол с обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 – Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в Община Дългопол в СОУ „Назъм Хикмет”- с. Медовец” Прогнозна стойност – до 214 347,77 лв. без ДДС или 257 217,32 лв. с ДДС. Обособена позиция № 2 – Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в Община Дългопол в ОУ „Христо Ботев”- с. Партизани” Прогнозна стойност – до 239 984,67 лв. без ДДС/ 287 981,60 лв. с ДДС. Обособена позиция № 3 – Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в Община Дългопол в Здравна служба- с. Цонево” Прогнозна стойност – до 63 437,45 лв. без ДДС/ 76 124,94 лв. с ДДС. Обособена позиция № 4 – Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в Община Дългопол в Здравна служба- с. Партизани” Прогнозна стойност – до 66 624,28 лв. без ДДС/ 79 949,14 лв. с ДДС. Обособена позиция № 5 – Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в Община Дългопол в Градски исторически музей- гр. Дългопол” Прогнозна стойност – до 139 570,87 лв. без ДДС/ 167 485,04 лв. с ДДС. Обособена позиция № 6 – Изпълнение на високоефективни енергоспестяващи мерки в Община Дългопол в Административна сграда кметство (сграда А) – гр. Дългопол” Прогнозна стойност – до 54 637,71 лв. без ДДС/ 65 565,25 лв. с ДДС.

Индивидуален номер на процедурата: 0000794
Вид процедура за възлагане: Открита процедура
Обект на процедурата: за строителство
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Прогнозна стойност: 778602.75 лв.
Код съгласно Класификатора на ОП (CPV): 45000000
Краен срок за подаване на оферта: 2015-06-23 17:00:00Връзка към преписката в АОП
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Решение за откриване на процедура - 665826/11.05.2015г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-11 16:11:49
 • Обявление - 665832/11.05.2015г.

  Вид на документа: Обявление за обществена поръчка
  Дата и час на публикуване: 2015-05-11 16:11:49
 • Технически проект ОП-1

  Вид на документа: Технически данни, необходими за изпълнението на проекта
  Дата и час на публикуване: 2015-05-11 16:11:49
 • Технически проект ОП-2

  Вид на документа: Технически данни, необходими за изпълнението на проекта
  Дата и час на публикуване: 2015-05-11 16:11:49
 • Технически проект ОП-3

  Вид на документа: Технически данни, необходими за изпълнението на проекта
  Дата и час на публикуване: 2015-05-11 16:11:49
 • Технически проект ОП-4

  Вид на документа: Технически данни, необходими за изпълнението на проекта
  Дата и час на публикуване: 2015-05-11 16:11:49
 • Технически проект ОП-5

  Вид на документа: Технически данни, необходими за изпълнението на проекта
  Дата и час на публикуване: 2015-05-11 16:11:49
 • Технически проект ОП-6

  Вид на документа: Технически данни, необходими за изпълнението на проекта
  Дата и час на публикуване: 2015-05-11 16:11:49
 • Документи за участие

  Вид на документа: Документация за участие в процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-11 16:11:49
 • Разяснения за участие

  Вид на документа: Разяснения и указания по условията на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-05-11 16:11:49
 • Решение за промяна - 667566/19.05.2015г.

  Вид на документа: Решение за промяна
  Дата и час на публикуване: 2015-05-19 16:29:40
 • Протокол на комисията №1/24.06.2015г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-01 16:31:30
 • Оповестяване на ценови оферти

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2015-07-09 16:32:29
 • Протокол на комисията № 2/08.07.2015г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-08 16:36:16
 • Решение за прекратяване - 677803/16.07.2015г.

  Вид на документа: Друга информация
  Дата и час на публикуване: 2016-05-17 16:33:57
 • Протокол на комисията №3/09.07.2015г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2016-05-17 16:37:07
 • Протокол на комисията №4/13.07.2015г.

  Вид на документа: Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2015-07-13 16:38:17
 • Сключен договор №126 - Обособена позиция 1

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-08-20 16:41:07
 • Сключен договор №124 - Обособена позиция 2

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-08-20 16:41:07
 • Сключен договор №127 - Обособена позиция 3

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-08-20 16:41:07
 • Сключен договор №117 - Обособена позиция 4

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-08-20 16:41:07
 • Сключен договор №128 - Обособена позиция 5

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-08-20 16:41:07
 • Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-09 16:46:35
 • Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-09 16:46:35
 • Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-09 16:46:35
 • Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-09 16:46:35
 • Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-09 16:46:35
 • Информация за изпълнението на договор за обществена поръчка

  Вид на документа: Информация за изпълнение на договор
  Дата и час на публикуване: 2016-02-09 16:46:35
 • Информация за извършени плащания - Ринколор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-19 13:54:33
 • Информация за извършени плащания - Ринколор

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-17 13:54:04
 • Информация за извършени плащания - Арк Билдинг

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-17 14:05:33
 • Информация за извършени плащания - Стоянов 06

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-17 14:05:33
 • Информация за извършени плащания - Весела ООД

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-17 14:05:33
 • Информация за извършени плащания - РИС

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-01-19 14:08:24
 • Информация за извършени плащания - РИС

  Вид на документа: Плащане по договор
  Дата и час на публикуване: 2016-03-17 14:05:33