Община Дългопол

Периодични доставки на природен газ до обекти, собственост на Община Дългопол за 2015 г. Предмета на поръчката включва доставка на природен газ за обекти на Община Дългопол със срок на изпълнение 12 месеца, от датата на сключване на договора.

Дата и час на публикуване: 2014-11-26 12:36:04Последна промяна: 2016-05-17 13:17:09
АОП номер: 00127-2014-0020 Статус: възложена

Периодични доставки на природен газ до обекти, собственост на Община Дългопол за 2015 г. Предмета на поръчката включва доставка на природен газ за обекти на Община Дългопол със срок на изпълнение 12 месеца, от датата на сключване на договора.

Индивидуален номер на процедурата: 0000791
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление - 635250/26.11.2014г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-26 12:36:04
 • Покана до участник

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2014-12-15 13:15:10
 • Информация за сключен договор - 669066/28.05.2015г.

  Вид на документа: Информация за сключен договор
  Дата и час на публикуване: 2015-05-28 12:47:11
 • Становище

  Вид на документа: Становища от АОП по запитвания на възложител
  Дата и час на публикуване: 2014-12-19 13:18:21
 • Сключен договор - 01.02.2015г.

  Вид на документа: Договор с изпълнител
  Дата и час на публикуване: 2015-03-09 13:17:04