Община Дългопол

Доставка на електрическа енергия за обекти,собственост на община Дългопол

Дата и час на публикуване: 2014-11-26 12:36:04Последна промяна: 2016-05-17 12:41:34
АОП номер: 00127-2014-0019 Статус: затворена

Доставка на електрическа енергия за обекти,собственост на община Дългопол

 

 

Индивидуален номер на процедурата: 0000790
Вид процедура за възлагане: Процедура по договаряне без обявление
Обект на процедурата: за доставка
Населено място за изпълнение на процедурата: Дългопол
Контакти за допълнителна информация по процедурата
 • Лице/а за контакт: Ганка Георгиева
 • Телефон/и за контакт: 051 722 185
Документи
 • Решение за откриване на процедура по договаряне без обявление - 635249/26.11.2014г.

  Вид на документа: Решение за откриване на процедурата
  Дата и час на публикуване: 2014-11-26 12:36:04
 • Покана до участник

  Вид на документа: Други документи в документацията
  Дата и час на публикуване: 2014-12-15 13:20:44